Links:

Anmeld arbejdsskade:
både ulykke og erhvervsskade

Arbejdsmiljøklagenævnet: 
behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljørådet Grønland: 
med formålet er at give arbejdsmarkedets parter medindflydelse

Arbejdstilsynet Grønland:
myndighed for arbejdsmiljøområdet,  love, regler, bekendtgørelse og tjeklister

Arbejdsmiljøviden:
bred info omkring arbejdsmiljø, publikationer

Beskæftigelsesministeriet:
den øverste myndighed på arbejdsmiljøområdet, til arbejdsmiljøområdet hjemtages

Branchearbejdsmiljørådet: 
fagorienteret materiale, udarbejdet i samarbejde med de danske organisationer

Center for Arbejdskader Grønland:
love, regler, bekendtgørelse og anmeldelse af arbejdsskade

 

Departementet for Erhverv, Energi og Forskning:

den øverste grønlandske myndighed for arbejdsmarkedet

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: 
dansk forskning inden for arbejdsmiljø

Grønlands Statistik:

området for arbejdskader og arbejdsmiljø

Indsatser mod stress:

undersøgelser om stress, værktøjer til virksomheder der ønsker at arbejde med stress

Lovgivning i Grønland:
samling af gældende grønlandsk lovgivning

Fakta og undersøgelser:

Dårligt arbejdsmiljø koster 
Videncenter for Arbejdsmiljø oktober 2017

Undersøgelser viser at investeringer i arbejdsmiljø, kommer to gange igen
Lederne/DI/CO INDUSTRI i 2013

 

 

Upturn ApS

løfter arbejds- og livsglæde

  • Facebook Social Ikon
  • LinkedIn Social Ikon