Hvem bruger upturn?

Et udsnit af Upturn ApS kunder, som gør brug af ydelser, fra konkrete arbejdsmiljøydelser, mediation, uddannelse, supervision, workshops, dialogoplæg, ergonomi og stresscoaching. Se nederst på siden, hvem jeg har arbejdet sammen med for at forbedre deres arbejdsmiljø og udvikle deres arbejdspladser.

Hvad siger kunder og fokuspersoner ...

Direktør i privat virksomhed:
Tusinde tak for de sessioner du har haft med med min medarbejder. Jeg og andre ansatte har tygeligt mærket store forandringer. Temperementet er kølet af og der komme ikke længere hidsiger og urimelige udfald. Det har virkelig lettet på stemningen i hele afdelingen.

Nukissiorfiit har de seneste 5 år brugt Upturn ApS over flere omgange, i en samarbejdsmodel som var skåret til opgaven. I nogle perioder med faste ugedage og i andre perioder med opgaver af mere projektorienteret karakter.

Jeg har altid været glad for det arbejde Anette har lagt i Nukissiorfiit. Anette har en stor viden om arbejdsmiljø, og det er altid rart at samarbejde med hende, da hun tager godt humør med til alle møder.

Anette formår hurtigt at komme ind til kernen af problemerne når hun hjælper med mediation og igennem  hendes evne til at skabe gode relationer, får konfliktparter til at tale sammen og løst situationen. Anette har været med til at implementere en stærkere Sikkerheds- og Samarbejdsorganisation og et bedre samarbejde på tværs i distrikterne og på tværs af fag. Anette har særligt i 2020 hjulpet os godt igennem en professionel APV proces, først med planlægning og design, og efterfølgende hvor alle afdelinger med sikker hånd er ført igennem en deres resultater og har fået udviklet handlingsplaner.

Vi har nydt godt af Anettes ekspertise inden for både det mere tekniske omkring arbejdsmiljøarbejde, udvikling af en arbejdsmiljøhåndbog og den blødere del med coaching og supervision, både forebyggende, genopbyggende og udviklende samtaler.

Jeg vil til enhver tid varmt anbefale Anette til opgaver inden for arbejdsmiljø og personlig udvikling.

 

Claus Andersen-Aagaard
Økonomidirektør i Nukissiorfiit
Formand for lokal sikkerheds- og samarbejdsudvalg for Nukissiorfiits hovedkontor

Kontorchef i Det grønlandske Selvstyre:

Evaluering af 1-1 Individuel lederuddannelsesforløbe:

Jeg har under uddannelsen - Individuel Lederudvikling haft et rigtig spændende og lærerrigt forløb. Det at uddannelsen er tilpasset til det individ, som nu vælger at komme på uddannelsen er enormt givtigt. Det har været et meget fleksibelt forløb, hvor sessionerne er blevet tilpasset alt efter behov, hvilket jeg synes er virkelig dejligt.

Man kan tydelige mærke, at Anette/underviseren er meget engageret, hvilket har stor betydning for, at uddannelsen bliver en succes. Det er vigtigt, at du som deltager også er åben og engageret i forløbet, så får alle mest ud af forløbet.

Jeg vil klart anbefale uddannelsen - 1-1 Individuel Lederuddannelse til andre.

Sagsbehandler i kommune:

Jeg vil gerne sige tak for din hjælp, det har virkelig hjulpet mig til at give slip på det ansvar som ikke var mit alligevel. Jeg prøver at være opmærksom på, hvornår det er mit ansvar, og hvornår jeg skal give slip. Det gør tingene også noget nemmere.

Til sidst kunne jeg også bare mærke, at jeg havde brug for en miljøskift, hvis jeg skulle udvikle mig positivt. Så tusind tak for din hjælp i den sværeste tid.

Direktør i pirvat virksomhed:
Min medarbejder er super glad for at mødes hos dig. Så har medarebjderen behov for endnu et klippekort kører I bare videre.

Bestyrelsesmedlem i privat organisation:

Det oplæg du har holdt for og med os i dag, var virkelig godt - jeg føler at jeg er blevet meget klogere på stress. Det var både sjovt, intenst og hårdt og lærerrigt. Den oplevelse og den viden, skulle alle ansatte have mulighed for at få - også ude på Kysten.